24
جولای

خوشحالم که تهران مشاوررا انتخاب کردم مشاوره از خیلی از موسسات معروف گرفتم و ناامیدم کردند اما پس از اینکه با شما تلفنی صحبت کردم به من انگیزه بیشتری دادید و دلگرم شدم و بالاخره هم با شما به هدفم رسیدم خدا رو شکر میکنم